Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри по искане на инвеститор

Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри по искане на инвеститор - Актуална ежемесечна информация Актуална към 05.11.2018 на http://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-na-kadastralna-karta-i-registri

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-na-kadastralna-karta-i-registri
Автор Весела Христоскова
Отговорник по поддръжка Весела Христоскова
Last Updated ноември 6, 2018, 12:47 (Europe/Sofia)
Създаден юли 8, 2015, 13:31 (Europe/Sofia)