Плащания в системата СЕБРА АН

Наборът от данни съдържа информация за ежедневните плащания на ПРБ в системата СЕБРА.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 20, 2018, 13:55 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2018, 13:50 (Europe/Sofia)