Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2017г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.riosv-varna.org/docs/RIOSV-Varna%20Doklad%20OS%202017.pdf
Автор РИОСВ-Варна
Отговорник по поддръжка Ралица Христова
Last Updated ноември 8, 2018, 09:36 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 8, 2018, 09:31 (Europe/Sofia)