Регистър на издадени карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Регистър на издадени карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 31, 2018, 19:37 (Europe/Sofia)
Създаден януари 31, 2018, 19:36 (Europe/Sofia)