Регистрирани ППС - месец октомври 2017

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 31.10.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.11.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 7, 2017, 09:29 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 2, 2017, 14:14 (Europe/Sofia)