Регистрирани ППС - месец ноември 2017

Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните в периода 01.01.2017 - 30.11.2017 г. и водени на отчет превозни средства към 01.12.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 7, 2017, 09:42 (Europe/Sofia)
Създаден декември 4, 2017, 11:14 (Europe/Sofia)