Регистрирана земеделска техника в област Благоевград към 30.06.2016 год.г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Благоевград земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 25, 2016, 10:16 (Europe/Sofia)
Създаден юли 21, 2016, 09:41 (Europe/Sofia)