Регистри - общинска собственост

регистър на отдадените под наем земи; регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост; регистър на общинските предприятия

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.krumovgrad.bg/aktualno/byudzhet-i-finansi/publichni-registri.html
Автор Фатме Осман
Отговорник по поддръжка Фатме Осман
Last Updated май 22, 2017, 13:28 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2017, 13:10 (Europe/Sofia)
http://www.krumovgrad.bg/aktualno/byudzhet-i-finansi/publichni-registri.html