Регистри на издадени решения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Публични регистри, в които се съдържа информация за всички процедирани планове, програми и инвестиционни предложения по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.riosv-montana.com/pd/2010-09-02-07-13-14
Last Updated юли 2, 2018, 10:48 (Europe/Sofia)
Създаден юли 2, 2018, 10:30 (Europe/Sofia)