Регистри на издадени разрешителни по закона за водите

Регистри на издадени разрешителни по закона за водите при Община Бургас. Актуална информация може да бъде проследена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/791

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.burgas.bg/bg/info/index/791
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated юли 24, 2018, 14:39 (Europe/Sofia)
Създаден август 15, 2017, 16:32 (Europe/Sofia)