Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2016г. по ЗДОИ.

Регистърът се обновява ежегодно и съдържа информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през съответната година.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор БД"ЗБР"
Отговорник по поддръжка Николай Олев
Last Updated февруари 9, 2018, 16:06 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 9, 2018, 16:04 (Europe/Sofia)