Регистри на издадените разрешителни за строеж, заверените технически паспорти на сгради и обектите въведени в експлоатация

Регистри на издадените разрешителни за строеж, заверените технически паспорти на сгради и обектите въведени в експлоатация - Община Хасково

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Драгомир Колев
Отговорник по поддръжка Николай Александров
Версия 1.0
Last Updated ноември 11, 2016, 15:53 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 11, 2016, 15:50 (Europe/Sofia)