Регистрационен документ за дейности с отпадъци от ЗУО РИОСВ-Враца

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://riosv.vracakarst.com/bg/registratsionen-dokument-za-deynosti-s-otpadatsi-po-chl-52-al-1-ot-zuo/
Автор Деница Христова
Отговорник по поддръжка Ангел Вътовски
Last Updated април 5, 2018, 11:08 (Europe/Sofia)
Създаден април 5, 2018, 11:05 (Europe/Sofia)