Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

Информацията е актуална към месец май 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=azgZKcXfKLKT9WJU1YfHKk4x&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 1.0
Last Updated август 14, 2017, 16:09 (Europe/Sofia)
Създаден май 12, 2017, 11:50 (Europe/Sofia)