Регистър устойствени планове

Регистър на издадените АКТОВЕ за изработване на устройствени планове и на измененията им. Община Елин Пелин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 22, 2017, 09:38 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 22, 2017, 09:36 (Europe/Sofia)