РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Община Лозница

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Община Лозница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 29, 2017, 14:32 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 29, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)