РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 29, 2017, 13:25 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 13:25 (Europe/Sofia)