Регистър на издадените разрешителни за строеж 2016 г.

Разрешения за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated февруари 22, 2017, 12:13 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2017, 12:13 (Europe/Sofia)