Регистър разрешения за строж 2014

Регистър разрешения за строеж 2014 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 14:07 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 14:06 (Europe/Sofia)