Регистър разрешения за строеж 2015

Регистър разрешения за строеж 2015 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 14:02 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 13:59 (Europe/Sofia)