Регистър Разрешения за строеж 2013

Регистър разрешения за строеж 2013 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 14:11 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 14:10 (Europe/Sofia)