Регистър Разрешения за строеж 2012

Регистър разрешения за строеж 2012 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 14:21 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 14:16 (Europe/Sofia)