Регистър разрешения за строеж 2007

Регистър разрешения за строеж 2007 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 16:23 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 16:22 (Europe/Sofia)