Регистър разрешения за строеж 2005

Регистър разрешениея за строеж 2005 Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 16:31 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 16:30 (Europe/Sofia)