Регистър на отдадените под наем маломерни имоти

Файлът съдържа Регистър на отдадените под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Чипровци за периода 01.10.2016 г. - 01.10.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.chiprovtsi.bg/assets/chiprovci/r%20zemi%20pod%20naem.pdf
Автор Елена Симеонова
Отговорник по поддръжка Елена Симеонова
Last Updated януари 10, 2019, 10:51 (Europe/Sofia)
Създаден юли 28, 2017, 15:56 (Europe/Sofia)