Регистър по Наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в Софийска област по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-sfo.com/p/регистри
Автор РЗИ Софийска област
Отговорник по поддръжка Елена Сапунджиева
Last Updated май 29, 2018, 11:04 (Europe/Sofia)
Създаден юли 12, 2016, 14:29 (Europe/Sofia)