Регистър по наредба № 5 за издадените разрешения ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/43961b8a-1f07-460a-bb58-1c8fa074daca/resource/f2496e8f-dcff-454b-9b98-cc023c2f72a1/download/regnar5.xlsx

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: чл. 5 Наредба No 5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти /Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване ноември 7, 2018
Създаден юни 1, 2017
Формат .xlsx
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди повече от 1 година
format.xlsx
idf2496e8f-dcff-454b-9b98-cc023c2f72a1
last modifiedпреди 2 месеца
on same domain1
package id43961b8a-1f07-460a-bb58-1c8fa074daca
revision idc810d5a1-bb3e-436f-8641-07d1dddf232e
stateactive
url typeupload