Регистър по наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти в Област Добрич

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: чл. 5 Наредба No 5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти /Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-dobrich.org/index.php?node=reglic
Отговорник по поддръжка Лариса Димитрова
Last Updated ноември 7, 2018, 16:37 (Europe/Sofia)
Създаден юни 28, 2016, 15:03 (Europe/Sofia)