Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петя Гечева
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated май 16, 2018, 15:29 (Europe/Sofia)
Създаден септември 20, 2017, 13:57 (Europe/Sofia)