Регистър местни поделения вероизповедания в Община Летница

Регистър на местните поделения по вероизповедания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 6, 2018, 11:26 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2018, 11:26 (Europe/Sofia)