Регистър наплащанията в СЕБРА

Регистърът съдържа информацията за плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 29, 2018, 13:40 (Europe/Sofia)
Създаден март 29, 2018, 13:37 (Europe/Sofia)