Регистър на земеделските земи- общинска собственост отдадени под наем / аренда Сливо поле

Регистър на земеделските земи- общинска собственост отдадени под наем / аренда Община Сливо поле - актуален към 30.09.2016

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 28, 2016, 11:35 (Europe/Sofia)
Създаден юли 30, 2016, 15:26 (Europe/Sofia)