Регистър на устройствените планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иван Гетов
Отговорник по поддръжка ИВАН ГЕТОВ
Last Updated май 14, 2018, 15:53 (Europe/Sofia)
Създаден май 14, 2018, 15:51 (Europe/Sofia)