Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/assets/REGISTRI/2017/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83-%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202017.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Милена Светославова
Last Updated септември 27, 2017, 14:42 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:42 (Europe/Sofia)