Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.navet.government.bg/
Автор НАПОО
Отговорник по поддръжка НАПОО
Версия 1.0
Last Updated октомври 19, 2017, 17:23 (Europe/Sofia)
Създаден юли 6, 2016, 19:29 (Europe/Sofia)