Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Снежана Атанасова
Отговорник по поддръжка Алкин Ахмед
Версия 1.0
Last Updated декември 7, 2018, 16:05 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 15:50 (Europe/Sofia)