Регистър на техническите паспорти на строежите в община Летница

Регистър на техническите паспорти в община Летница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 7, 2018, 14:15 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 7, 2018, 14:13 (Europe/Sofia)