Регистър на фирмите-изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти

Регистърът съдържа данни от 10.11.2015 г. до датата посочена в ресурса

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Елка Караьозова
Last Updated септември 19, 2018, 09:58 (Europe/Sofia)
Създаден април 13, 2018, 15:40 (Europe/Sofia)