Регистър на рекламно-информационни елементи в община Летница

Регистър на рекламно-информационни елементи в община Летница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 29, 2018, 16:26 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 29, 2018, 16:26 (Europe/Sofia)