Регистър на рекламни елементи - Община Карлово

Регистър на рекламни елементи - Община Карлово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated септември 29, 2017, 14:27 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 14:20 (Europe/Sofia)