РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Завет
Отговорник по поддръжка Юсуф Адем
Last Updated септември 29, 2017, 10:59 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 10:59 (Europe/Sofia)