Регистър на Разрешителни за търговска дейност на открито в Община Асеновград

актуален към 08.08.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated ноември 8, 2017, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 12, 2016, 13:14 (Europe/Sofia)