Регистър на Разрешителни за поставяне на гаражни клетки в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за поставяне на гаражни клетки към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated май 29, 2018, 12:29 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 12, 2016, 13:25 (Europe/Sofia)