Регистър на разрешителни за строеж

Регистър на разрешителни за строеж - 2016 г. Регистър на разрешителните за строеж - 2017 г. Регистър на разрешителните за строеж - 2018 г. Регистър на заповедите за одобрение на ПУП Регистър на заповедите за разрешаване изработването на ПУП 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Надежда Пензова
Отговорник по поддръжка Надежда Пензова
Last Updated април 16, 2018, 09:48 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 28, 2016, 11:48 (Europe/Sofia)