Регистър на разрешителни за строеж

Регистър на разрешителни за строеж - 2016 г. Регистър на разрешителните за строеж - 2017 г. Регистър на разрешителните за строеж - 2018 г. Регистър на заповедите за одобрение на ПУП Регистър на заповедите за разрешаване изработването на ПУП 2017 г. Регистър на заповеди за одобрение на ПУП 2018 г. Регистър на разрешителните за изработване на ПУП 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Надежда Пензова
Отговорник по поддръжка Надежда Пензова
Last Updated април 25, 2018, 08:48 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 28, 2016, 11:48 (Europe/Sofia)