Регистър на разрешителни за водовземане - Община Карлово

Регистър на разрешителни за водовземане - Община Карлово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Природни ресуинрси, екология и земеделие"
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated ноември 9, 2018, 16:31 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 15:07 (Europe/Sofia)