РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ -БОЙЧИНОВЦИ - НОЕМВРИ 2017

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ -БОЙЧИНОВЦИ - НОЕМВРИ 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1552
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Петър Винешки
Last Updated ноември 13, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 13, 2017, 13:55 (Europe/Sofia)