Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия (ТИ) Ян

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 4.0
Last Updated януари 24, 2018, 11:14 (Europe/Sofia)
Създаден януари 24, 2018, 11:14 (Europe/Sofia)