Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия (ТИ) Април

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 5.0
Last Updated април 26, 2018, 10:26 (Europe/Sofia)
Създаден април 26, 2018, 10:22 (Europe/Sofia)