Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия (ТИ)

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 2.0
Last Updated април 24, 2017, 10:43 (Europe/Sofia)
Създаден април 24, 2017, 10:42 (Europe/Sofia)