Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия МАЙ

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 6.0
Last Updated август 6, 2018, 14:48 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2018, 15:59 (Europe/Sofia)